Milli Savunma Bakanlığı subay alımı yapacak! Başvuru kılavuzu yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına muvazzaf subay adayı alımı yapacağını duyurdu. Kurallara nazaran lisans seviyesinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular), lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular müracaat yapabilecek. İşte detaylar…

SUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

MSB tarafından yayınlanan ilanda yer alan (1) 01 Ocak 2022 tarihi prestiji ile düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran; 

 1. Lisans seviyesinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular), 

 2. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular),

2021 yahut 2022 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 70 olanlar, (her iki yılda da imtihana katılmış olanların en yüksek puanı temel alınacak, 2020 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir) 

Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ek olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)’deki Vücut Eğitimi Öğretmenliği Adaylarına Davet kriteri olarak KPSS P3 temel alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise evrak denetim etabında denetim edilecektir.

GENEL MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

 • Türk vatandaşı olmak, 

 • Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

 • Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan rastgele bir sebeple çıkmamış yahut çıkarılmamış olmak, öbür okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak. 

 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay yahut astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yahut bunların adayı, kontratlı er/erbaş olarak daha evvel istihdam edilmemiş olmak, 

 • Devlet memurluğundan yahut kamu vazifesinden rastgele bir nedenle çıkarılmamış olmak. 

 • Taksirli hatalar hariç olmak üzere, genel yahut özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, mahpus cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş yahut hükümlülüklerine ait kayıtları isimli sicilden çıkartılmış olsa bile rastgele bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, 

 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış yahut haklarında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı cürümler, Devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk hatası, kamu inancına karşı işlenen kabahatler, genel ahlaka karşı işlenen kabahatler ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, kabahat işlemek hedefiyle örgüt kurma, itimadı berbata kullanma, palavra tanıklık, palavra yere yemin, kabahat uydurma, banka ve kredi kartlarının berbata kullanılması, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakmak, fuhuş, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı unsur imal ve ticareti, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu yahut uyarıcı husus satın almak, kabul etmek yahut bulundurmak ya da uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanmak, gayri_tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma hatalarından ötürü hakkında mahpus cezasına ve/veya isimli para cezasına hükmedilmemiş olmak yahut bu cürümler nedeniyle hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

 • Genelev, birleşme yeri, randevu konutu, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe alışılmamış mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtların, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar nedeniyle hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi mahpus cezasına ve/veya isimli para cezasına hükmedilmemiş olmak, 

 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin gurur ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak, 

 • Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen çıkar yollarında çalışmamış ve hala çalışmıyor olmak, 

 • Herhangi bir bayanla yahut erkekle nikâhsız olarak karı-koca üzere birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak yahut gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak, (XII) Yapılacak imtihanlarda başarılı olmak,

 • Bakanlık tarafından imtihan, mülâkat ve öbür seçim süreçleri sonucunda yayımlanan kıymetlendirme sıralamasında, evvelden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak [kontenjanlar Tablo (1-3)’ün ilgili satırında (erkek+kadın yahut “ortak (kadın yahut erkek olabilir)” kontenjan sayıları şeklinde) belirtilmiş olup MSB.lığınca gereksinim duyulması halinde kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir],

 • Firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat ve isyan kabahatlerinden, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci hususunda belirtilen cürümlerden hakkında kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi mahpus cezasına ve/veya isimli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

 • Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya tüzel bir manisi bulunmamak,

 • Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş yahut görmüyor olmak, 

 • Terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak, 

 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak, 

 • Herhangi bir işte çalışmış yahut hala çalışıyor ise çalıştığı işyerinden müspet evrak almak,

 • Bakanlık tarafından belirlenecek öbür özel kaideleri taşıyor olmak.

BAŞVURULAR NE VAKİT?

Adaylar ön müracaatlarını 13 Kasım 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle yahut öbür hallerde yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile müracaat ekranını açacaktır. Akabinde müracaat sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih sürecini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini denetim edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıyeten bir kaydetme süreci yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Müracaatın tamamlanmasını müteakip bütün süreçlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir